Pembentangan Kajian Analisis Keperluan Latihan Guru-guru Sekolah Rendah Agama Negeri Selangor

Shah Alam, 14 April 2017: Institut Darul Ehsan dengan kerjasama para penyelidik dari UNISEL dan USIM telah mengadakan sesi pembentangan Kajian Analisis Keperluan Latihan Guru-guru Sekolah Rendah Agama Negeri Selangor bertempat di Auditorium IDE. Kajian ini dijalankan bertujuan untuk mengenalpasti latihan-latihan yang diperlukan oleh guru-guru sekolah rendah agama di negeri Selangor, mengenalpasti jarak antara latihan sedia ada dan latihan yang diperlukan dan membentuk asas kepada perancangan latihan. Kaedah kajian campuran yang terdiri daripada kaedah kuantitatif dan kualitatif telah dijalankan dengan mengedarkan boring kaji selidik dan sesi focus group discussion.

Seramai 472 orang guru dari sekolah KAFA dan 248 orang guru dari sekolah SRI telah terlibat dalam kajian kuantitatif manakala seramai 20 guru dari dua sekolah KAFA dan dua sekolah SRI terlibat dalam kajian kualitatif. Dapatan menunujukkan latihan-latihan dalam peningkatan pengetahuan, kemahiran dan kebolehan tentang strategi pemulihan dan masalah pembelajaran, pedagogi pendidikan, kepimpinan pengajaran dan pembelajaran dan perundingan dan kaunseling murid amat diperlukan oleh para guru pasa masa sekarang. Cadangan tentang penambahbaikan program latihan yang sedia ada juga telah dibincangkan di dalam kajian ini.

Last modified onFriday, 14 April 2017 00:32

Leave a comment

Make sure you enter all the required information, indicated by an asterisk (*). HTML code is not allowed.